Giá Xe Hyundai Tại Hyundai Thái Bình

Bảng Giá Xe
Hyundai Creta 1.5 Tiêu Chuẩn: 620000000 đ
Hyundai Creta 1.5 Đặc Biệt: 670000000 đ
Hyundai Creta 1.5 Cao Cấp: 730000000 đ
Bảng Giá Xe
Santafe Xăng 2.5 Tiêu chuẩn: 1030000000 đ
Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn: 1130000000 đ
SantaFe Xăng 2.5 Đặc biệt: 1190000000 đ
Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt: 1290000000 đ
SantaFe Xăng 2.5 Cao cấp: 1240000000 đ
SantaFe 2.2L dầu cao cấp: 1340000000 đ
Bảng Giá Xe
Hyundai Stargazer 1.5AT - Tiêu Chuẩn: 575000000 đ
Hyundai Stargazer 1.5AT - Đặc Biệt: 625000000 đ
Hyundai Stargazer 1.5AT - Cao Cấp: 675000000 đ
Hyundai Stargazer 1.5AT - Cao Cấp (6 ghế): 685000000 đ
Bảng Giá Xe
Accent 1.4MT tiêu chuẩn: 426100000 đ
Accent 1.4 MT: 472100000 đ
Accent 1.4 AT: 501100000 đ
Accent 1.4 AT Đặc biệt: 542100000 đ
Bảng Giá Xe
Hyundai Elantra 1.6AT - Tiêu Chuẩn: 599000000 đ
Hyundai Elantra 1.6AT - Đặc Biệt: 669000000 đ
Hyundai Elantra 2.0AT - Cao Cấp: 729000000 đ
Hyundai Elantra N-Line: 799000000 đ
Bảng Giá Xe
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn: 380000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT: 425000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT: 455000000 đ
Bảng Giá Xe
Tucson 2.0 MPI Tiêu chuẩn: 825000000 đ
Tucson 2.0 MPI Đặc biệt: 925000000 đ
Tucson 1.6 T-GDI Đặc biệt: 1020000000 đ
Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt: 1030000000 đ
Bảng Giá Xe
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn: 360000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn: 405000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 AT: 435000000 đ